Phí vận chuyển
Tối thiểu - , Phí -
Tối thiểu - , Phí -
Tối thiểu - , Phí -
Tối thiểu - , Phí -
Tối thiểu - , Phí -
Tối thiểu - , Phí -
Tối thiểu - , Phí -
Tối thiểu - , Phí -
Tối thiểu - , Phí -
Tối thiểu - , Phí -
Giờ mở cửa

- Monday 07:00 AM - 04:00 PM

- Tuesday - Sunday 07:00 AM - 10:00 PM

Giao hàng
Same as opening hours
Đặt hàng
Same as opening hours
Đặt bàn
Same as opening hours
Đặt trước
Same as opening hours
Địa chỉ

38 Nguyen Cu, Thao Dien, TP. Thu Duc, Ho Chi Minh City

Điện thoại
0909794654
Thêm thành công vào giỏ hàng